PRIVACY VERKLARING

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Kaoophandel onder nummer 70985391 Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@thepianobar.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06-02-2018.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier invult. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het contactformulier wordt uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens van de locatie gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om de offerte/overeenkomst van opdracht te sturen, en om contact met u op te nemen voor meer informatie. Het invullen van het telefoonnummer is niet verplicht.

Cookies 

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'bewerkers'.  U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden, en maakt verantwoordelijke gebruik van security parameters van derde partijen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@thepianobar.nl.

 

Disclaimer

VOF The Piano Bar, met KvK-nummer 70985391, hierna 'The Piano Bar' wil u hartelijk welkom heten op www.thepianobar.nl.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. The Piano Bar kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door The Piano Bar zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. The Piano Bar zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. The Piano Bar is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door The Piano Bar verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en The Piano Bar tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort The Piano Bar dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@thepianobar.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van The Piano Bar of die van licentiegevers. The Piano Bar behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@thepianobar.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat The Piano Bar per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het The Piano Bar weten via info@thepianobar.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat The Piano Bar verplicht is tot enige schadevergoeding.